Gnosjö Missionskyrka | Tidningen Utsikt
15689
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15689,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Tidningen Utsikt

Vad hände egentligen?

10 medlemmar vid starten – 335 medlemmar 100 år senare!


 

Bakgrunden till Gnosjö missionsförsamling finns i den väckelse som drog fram i våra bygder på 1800 talet. En man som betydde mycket för den andliga utvecklingen var Arvid Zackrisson, ”Arvid i Sunnerbo”. Han kom flyttande från Svenljunga till Gnosjö 1829 och hade där upplevt omvändelse. Många besökte hans hem i Sunnerbo för att få andlig vägledning. Det var många gånger en kärv och sträng förkunnelse man mötte. Arvid Zackrisson till hörde de s.k. ”gammalläsarna”, som kraftigt betonade botgöringen och där nåden och glädjen i Gud inte hade så stort utrymme.

 

I mitten av 1870-talet kom flera ”läsarpräster” till Gnosjö, t.ex. Nils Sandblad och Svening Henriks. De lyfte fram Guds nåd och Jesu försoning i sina predikningar, som gjorde att människor löstes från sitt gamla liv, många från det florerande spritmissbruket, och upplevde sann frälsningsglädje. Överraskande nog var det Svening Henriks som gick i bräschen för att bygdens första missionshus byggdes i Lid 1879. Året dessförinnan hade också Gnosjö missionsförening bildats och där har alltså Gnosjö missionsförsamling sina rötter. Arbetet har varit organiserat på olika sätt under årens lopp, t.ex. i nattvardsföreningar och ungdomsföreningar. En väckelseperiod var det 1904-1905, då kyrkoherde Simon Sandelius var ordförande i ungdomsföreningen. Man kan alltså konstatera att det i långa stycken var präster i Svenska kyrkan som var med och startade det frikyrkliga arbetet i vår bygd. I början på 1900-talet drogs järnvägen här och ett stationssamhälle började byggas. Det var då naturligt att bygga missionshus lite mer centralt. Det blev Parkgatan. 1906 bildades så Gnosjö missionsförsamling. Den ökande befolkningsmängden och de långa avstånden från byarna runt omkring i socknen till Lid gjorde att nya missionshus byggdes: Hyltan, Bårebo och Norrebo. Missionsförsamlingar bildades också på dessa platser. Men allteftersom Gnosjö samhälle vuxit har verksamheten allt mer koncentrerats till Gnosjö. Missionshuset på Parkgatan fyllde sin funktion ända fram till 1959, då Missionskyrkan på Järnvägsgatan invigdes. Vid renoveringen och tillbyggnade1988-89 fick så Missionskyrkan sitt nuvarande utseende.

 

1942 bildade Gnosjö UV-kår som den första scoutkåren i Svenska Alliansmissionen. Barn- och ungdomsarbetet har alltid varit oerhört viktigt i vår församling. Genom söndagsskola, småbarnsmusik, barntimma, Ung Ton, UV-scout, tonår och konfirmandarbete är vi med och lägger den kristna grunden i unga människors liv.

 

1979 började de vietnamesiska båtflyktingarna att komma till Gnosjö. Genom f adderverksamhet hjälpte vi dessa utsatta människor. Kinesarbetet fortsätter och de senaste åren har människor från ”bergsfolket” i Vietnamn kommit till vårt samhälle. De har flytt för sin kristna tros skull och nu funnit en fristad hos oss.

Vision

En Gemensam färdväg där vi tillsammans..

 

i mötet med Jesus
tar följe med Jesus
formas av Jesus
berättar om Jesus

 

I mötet med Jesus till…

en personlig tro som förvandlar våra liv
en livgivande gemenskap i en smågrupp
en Gudstjänst som berör oss alla

 

Tar följe på Jesus för…

ett medmänskligare liv, där vi ser och är lyhörda för vårt omgivande samhälle
att tjäna med det som är våra liv och våra gåvor
att människor ska komma till tro

 

Formas av Jesus i…

egen tid med ordet och bönen
upprättade relationer genom förlåtelsen och genom den heliga Ande
all vår brustenhet som människor

 

Berättar om Jesus genom…

den personliga berättelsen
ord och handling i Gn0sjö
ord och handling i världen