Gnosjö Missionskyrka | Pastorn har ordet
18984
post-template-default,single,single-post,postid-18984,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Pastorn har ordet

Bilderna av Jesus
I handen har du återigen ett spännande nummer av Utsikt från Gnosjö Missionskyrka. Detta nummer handlar om Jesus, en person som har fascinerat, inspirerat, utmanat och ibland provocerat i över 2000 år. Det finns något svårfångat i Jesus och de anspråk han kommer med. Han förblir en gåtfull gestalt utan jämförelse i historien. Han väcker sympati och förvånar på samma gång. Ena stunden tror man sig veta vad han menar för att i nästa stund stå förbryllad över hans ord. Vem är han? Vad menar han? Vad ska man tro om Jesus?
En fråga som Bibeln inte ger något svar på är hur Jesus såg ut. För många är det kanske en ointressant och obetydlig fråga men jag tycker den är rolig att fundera på ibland. Hade han ett alldagligt utseende? Utmärkte han sig genom sin kroppsbyggnad och sina ansiktsdrag? Var han kort eller lång? Hur vackert var hans skägg?
Genom historien har konsten skapat sina egna Jesusbilder. Bilder som är präglade av den tid de skapades i. På 200-talets katakomber hittar vi några av de första avbildningarna av Jesus som visar en yngling med kort och lockigt hår. På 300-talet, när kejsar Konstantin tagit makten i romarriket och gör kristendomen till statsreligion, framställs Jesus som Allhärskaren. Under senmedeltiden, i sviterna av digerdöden, porträtterades Jesus som en plågad och sjuk människa. På 1600-talet skildras Jesus som en världserövrare medan upplysningstiden tecknar Jesus som vishetsläraren. Även i modern tid har var och en gjort sig en Jesusbild som passar sin kontext.
Även om de första kristna inte bevarade något porträtt av Jesu ansikte så värnade man mer om berättelserna om vad Jesus gjorde och sa. För i berättelserna om Jesus framträder ett ansikte som strålar av Guds godhet, kärlek, nåd och frid. Personligen tycker jag det lysande ansiktet är den vackraste bilden som finns av Jesus. Därför att se någon ansikte mot ansikte handlar om ett personligt möte, ett möte som kan vara mellan en förälder och ett barn eller mellan två personer som älskar varandra. En relation som har en avgörande betydelse i mitt liv.
På samma sätt är det med Jesus. Om Jesus har funnits, uppfyllt de anspråk han kom med och lever idag, så har det en avgörande betydelse i våra liv och för allt i tillvaron. Frågan om vem Jesus är utmanar därför varje levande människa än idag. Man kommer inte ifrån frågan och någon gång behöver man fundera på sitt eget svar. Hur ser ditt porträtt av Jesus ut?

Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid.

/ Andreas Grumsén