Gnosjö Missionskyrka | Information om Mini UV-scout
16666
page-template-default,page,page-id-16666,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Vad är Mini UV-scout för något?
Mini UV-scout är en del av Gnosjö UV-scoutkår som även består av UV-
scout och Ledarscout. UV-scoutkåren är en del av Gnosjö SAU
(Missionskyrkan Gnosjö).
I Mini UV-scout lär vi oss att respektera oss själva, varandra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss också att respektera och visa vördnad för
Guds ord och bönen. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, natur, eldar,
knopar, matlagning i naturen, sjukvård mm.) Vi läser i Bibeln och lär känna
många av de spännande personer och händelser som det står skrivet om
där. Vi lär känna Jesus och vad det innebär att vara en kristen i ord och
handling.
Vi har också många kvällar med lekar och spex.

När är det Mini UV-scout?
Varje måndagskväll från den 22 januari till den 28 maj.
Mellan vilka tider är det Mini UV-scout?
Vi börjar alltid (om inget annat meddelas) klockan 18.00, och vi håller på
till 19.15.
De kvällar som är märkta med ”utekväll” slutar vi klockan 19.30.
Var träffas vi?
Om inget annat meddelas, så träffas vi på parkeringsplatsen mellan
Banken SEB och Missionskyrkan.

Mat och fika
Några kvällar lagar vi mat tillsammans eller har någon form av fika. Det är
inte alla kväller detta sker varför det är bra om Mini-UV:en inte är
hungrig när han/hon kommer till Mini-UV.

Allergier och överkänslighet
Är det något som Mini-UV:en inte kan äta eller är känslig mot t.ex, gluten,
laktos eller annat, så är det bra om vi får reda på detta. Vi försöker alltid
se till att alla barn får något att äta när vi har fika eller lagar någon mat
ute i skogen.

Medlemsavgift.
Att vara medlem i Mini UV-scout är i princip kostnadsfritt. Men för att Svenska
Alliansmissionens Ungdom (SAU) ska få statsbidrag krävs ett formellt
medlemskap i Gnosjö SAU. Detta medlemskap ingås genom betalning av en årlig
avgift (f.n 20 kr/år).
Däremot uppmuntrar vi alla att köpa en UV-scoutskjorta som kostar 250 kronor,
komplett med alla tillbehör och framtida kompletteringar…

Till föräldrar och andra…
Vi i Mini UV-scout försöker att vara ute i naturen så mycket som möjligt. Detta
innebär bland annat att vi måste åka bil ganska ofta Tyvärr har vi inte tillräckligt
med bilar och förare så att det räcker till för transporterna. Om ledarna skall
köra fram och tillbaks flera gånger räcker inte tiden till för ett bra och
meningsfullt program. Därför undrar vi om Du kan tänka Dig att ställa upp och
köra någon gång?
Meddela detta i så fall till en ledare, så gör vi en telefonlista.

I vilken patrull är Mini-UV:en med i och vilka är ledare för patrullen.
Gräshoppan: alla födda 2009
Ledare: Anna Jonsson (070-529 89 60)
Elinor Gerle (0708-624 967)

Humlan: alla födda 2008
Ledare: Niclas Blomgren (070 -574 60 39)
Mattias Stenström (070-301 34 88)
Fredrik Sylvan ( 072-541 52 09)

Fjärilen: alla födda 2010
Ledare: Brita Kristoffersson (070-678 86 44)

Är det något du undrar över?
Ring till Niclas Blomgren (070 -574 60 39)