15
jan
Ekumenisk bönevecka i Församlingshemmet.
10:00 - 11:00
15-01-19

Bönesamling. Kaffe.