15
jan
Ekumenisk bönevecka i Församlingshemmet. Tema: ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.Ekumenisk bönevecka i Församlingshemmet. Tema: ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.Ekumenisk bönevecka i Församlingshemmet. Tema: ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.
10:00 - 20:30
Från 15-01-19 - 19-01-19