Gnosjö Missionskyrka | TEMA För världens skull – Gnosjö Hjälper gör skillnad för världens skull
17094
post-template-default,single,single-post,postid-17094,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

TEMA För världens skull – Gnosjö Hjälper gör skillnad för världens skull

Gnosjö Hjälper är en plats med ett stort engagemang för
andra människor. Här jobbas det ideellt med ett stort hjärta.
Drivet finns i mötet med människor, där man ser behovet och
får motivationen för sina medmänniskor. Ett arbete som ger
så mycket tillbaka, det känns rätt och man mår väl av det.

Rumänien
Här började allt en gång med den första hjälpsändningen i
december 1990. Rumänien är ett land som nu sakta börjar
resa sig, men som fortfarande har stort behov av hjälp.
Under hösten har Gnosjö Hjälper fått ta emot två begagnade
brandbilar från räddningstjänsten i Gislaved-Gnosjö, som
ska skickas till Rumänien. En ambulans har skickats nu i
höst och tidigare har en ambulans körts ner som byggts om i
Rumänien till en ambulerande bil för undersökning av
gravida kvinnor. De senaste två åren har även handikapphjälpmedel
och sängar skänkts.
Vitryssland
När det gäller Vitryssland så sker ett samarbete med Borås
biståndscentrum, som är huvudman för sändningarna dit.
En hjälpsändning per år har gått iväg under en fyraårsperiod.
Hjälpsändningarna lossas vid gränsen varpå
representanter från Vitryssland kommer och hämtar
varorna i mindre partier.
Syrien
Detta är ett land i stor misär och fattigdom på grund av
kriget som pågår och som totalt har förstört detta land.
Transporterna till Syrien samordnas med syriska föreningen
i Stockholm. De köper in containrar för transporterna
som sedan byggsomtill flyttbara vårdcentraler.
Syriska föreningen har goda kontaktpersoner och gåvomottagare
till några sjukhus och skolor iAleppoområdet.
Man har kunnat skicka handikapps- och sjukvårdsmaterial
och även två ambulanser till sjukhusen där.
Kenya
Mayoyo Salvation Army Primaty School i Kenya, är sedan
4 år en ny biståndsmottagare för Gnosjö Hjälper. En skola
som drivs av Frälsningsarmén har fått bidrag till uppbyggnad
av skolan och till nya lokaler. Många elever har
inte råd att gå i skolan. Därför sponsrar Gnosjö Hjälper fem
ungdomar under fyra år. Skolan har ca. 700 elever idag. Det
finns en vilja att studera bland ungdomarna. De ser att deras
framtid ligger i att få en utbildningen. Gnosjö Hjälpers
kontaktperson i detta arbete är läkaren Torbjörn Eriksson
från Värnamo som har ett engagemang genom besök,
vänner och släktingar i Kenya.
Lettland
Till Lettland har 201 hjälpsändningar gått under alla 25 år.
Det är fantastiskt! Det ligger många arbetstimmar bakom
dessa körningar till barnhem, sjukhus, skolor m.m.
Lettland har sett en förbättring i den västra delen av landet
medan den östra delen fortfarande har stora behov.
Prisnivån här har blivit nästan lika hög som i Sverige.
Därför har Gnosjö Hjälper de senaste åren köpt in torrvaror
till äldreboenden och barnhemmen. Fadderverksamheten i
relation till barnhemmen har varit en stor del i Gnosjö
Hjälpers verksamhet i Lettland. Den är nu under stor
förändring. Staten har beslutet att barnhemmen inte skall få
finnas mer framöver. Man skall istället fosterhemsplacera
barnen, vilket oftast inte leder till någon förbättring för de
barn som är i behov av stöd. Risken finns nu att de utnyttjas
för pengarnas skull.
Gnosjö Hjälper har en stor hjälpverksamhet som vi här gett
några glimtar från. Man hjälper även behövande i närområdet,
bl.a. genom bidrag till kyrkornas gemensamma
hjälpkassa i Gnosjö.
Läs mer på hemsidan: www.gnosjohjalper.se
Gnosjö Missionsförsamling är en av sex föreningar som
finns med i denna föreningsallians som Gnosjö Hjälper
utgör. Vi känner stor tacksamhet för dessa 25 år, då de gjort
stor skillnad för många människor i världen och i Sverige.
/ Bo Zandén