Gnosjö Missionskyrka | Pastorn har ordet
15889
post-template-default,single,single-post,postid-15889,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Pastorn har ordet

På Tv går det nu under hösten en serie som skildrar Stockholm vid andra världskrigets slut och tiden efter det. Berättelsen tar sin utgångspunkt i en familj och en restaurang som de driver. I vilken grad själva historien om familjen är baserat på verklig-heten kan jag inte uttala mig om men själva beskrivningen och händelserna kring kriget har ett historiskt perspektiv. I ett av de första programmen beskrivs den dag då nyheten kom att kriget var slut. Människor rusade ut på gatorna och det var fest och firande. Glädjen var total då de goda nyheterna hade nått Sverige. Äntligen var kriget över! På familjens restaurang ordnades en fredsbankett och många kom för att fira. Det här var verkligen ett glatt budskap som kom via radiosändningen.
En grupp människor som Bibeln skildrar hade kanske ungefär samma känsla när de hörde att deras befriare var här.
Nya Testamentet berättar om att judarna hade det minst sagt svårt i Romarriket vid den tiden när Jesus föddes. Som Gamla testamentet utlovade så väntade de på en Messias, någon som skulle rädda dem från romarna – en person sänd från Gud. Så kom Jesus och ryktet började gå att han var Messias, den som de väntade på! Nu skulle förtrycket upphöra. Nu kom krigs-herren! Så blev det inte riktigt. Som ett exempel på detta gjorde Jesus innan påskhögtiden i Jerusalem entré på en åsna istället för på en häst. Hästen skulle visat vilken krigsherre han var, men en åsna? Inte mycket att komma med! Jesus var inte en krigsherre, det var inte hans uppdrag.
Visst blev många besvikna på Jesus. Det blev inte som de tänkt sig. Men trots det var Jesu ankomst väl värd att ses som goda nyheter och det var även många som förstod det då! Jesus var det glada budskapet från Gud. Julen som vi firar är verkligen värd att fira för Jesus kom till vår jord. Han kom till oss männi-skor och han beskriver själv sitt uppdrag med följande ord: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk 4:18-19)
Detta om något är glada nyheter för oss alla! Allt detta goda vill han ge oss i våra liv. Det goda han ger övervinner till och med döden. Trots att vi inte ser det fullt ut nu så blev Jesu födelse, liv, död och uppståndelse det som övervann allt mörker. Trots den mörka årstid vi är inne i, kan vi precis som männi-skorna i Tv-serien få fira och glädja oss över de goda nyheterna! Jesus har kommit till jorden!

/ Maria Pettersson