Gnosjö Missionskyrka | TEMA Sanningen nr 2/2017
16046
post-template-default,single,single-post,postid-16046,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

TEMA Sanningen nr 2/2017

Vad är sant,  vad kan jag lita på? 

Hur många människor samlades egentligen för att bevittna installationen i Vita huset av USA:s nyblivne president Donald Trump? Själv hävdade han att det var 1,5 miljon människor. Men vid efterforskning visade det sig vara betydligt färre. Det var ”fake news”, alltså en medveten spridning av desinformation för att själv framstå som störst och bäst. Presidentens svar på mediernas kritiska frågor blev en hänvisning till ”alternativa fakta”.
När julbelysningen i vårt grannsamhälle Hestra inte fick sättas upp på Vägverkets lyktstolpar i december, använde sig högerextrema rörelser av nyheten. De hävdade att belysningen uteblev på grund av muslimska invandrare i Hestra. ”Fake news”.
Man vänder och vrider på fakta så att det passar den egna agendan under förevändning att ”allt är relativt”.
Vi bygger alla vår bild av världen på urval eftersom ingen av oss kan greppa och tolka allt som händer, därför är det viktigt att vi fråga oss vad som verkligen är sant av alla nyheter och fakta som sköljs över oss.

Medierna kännetecknas kanske inte av medvetna lögner, däremot vinklas nyheter för att förmedla en viss bild av världen. Man lyfter fram det som gagnar den egna idelogin men underlåter att ge hela sanningen.
Joel Halldorf skrev härom veckan i tidningen Dagen angående allt negativt som publiseras kring religioner: ”Givetvis måste medierna rapportera om skandaler, men eftersom det inte vägs upp av berättelser från religionens vardag blir bilden snedvriden. Tio procent av svenskarna besöker regelbundet en gudstjänst – vilket är fler än vad som går på såväl fotboll som bio – men de flesta utanför samfundens väggar hör bara talas om oss när någon i gemenskapen gjort bort sig. Det är som om vi bara skulle läsa om idrott när huliganerna slåss.

Denna snedvridna rapportering placerar svenska folket i en gigantisk filterbubbla. Den ger inte bara en dålig förståelse av verkligheten, utan blir även ett växthus för fördomar och aggressioner.”

Detta nummer av USIKT bär temat ”Sanningen”. Alla är vi beroende av att kunna känna tillit till andra människor och få och ge förtroende till varandra. Sanningen kan vara komplicerad och att leva helt sant har ingen mer än Jesus gjort. Men du och jag kan anstränga oss att söka sanningen och leva så sant vi förmår. Paulus skriver att ”för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”.
Eftersom Gud är sanning så kanske det även är så att för den som älskar sanningen samverkar allt till det bästa. Det heter ju också att ”Sanningen vinner i längden”.

 

Hur ser ungdomar på sanningen?

Utsikt har träffat några ungdomar för att samtala och höra om deras tankar kring begreppet ”sanning”. Hur upplever de det är att försöka leva sant, vad är sant och vad man kan lita på.
Vi träffade Elvira, Stina, August, David och Adam och samtalen kom att röra såväl filosofiska aspekter som Bibeln tal om sanningen men även kring vad man konkret kan göra för att värna om sanningen.

– Vad är sanning? En filosofisk definition som ofta används är att sanning är det alla är överens om och överensstämmer med andra sanningar.
– Det finns brister med den definitionen. Tänk om alla i Sverige skulle tro att jorden var platt då skulle det vara sant. Det känns otäckt att ledare kan över-tyga människor om fejk-sanningar för att t.ex. göra hemska saker som Hitler gjorde.

– Ett tilltagande problem är det som sprids via internet. Facebook har anställt fler kontrollörer som ska övervaka att falska fakta och nyheter inte sprids via deras media. På gymnasiet får vi lära att tänka kritiskt genom t.ex. att kolla vad påståenden kommer ifrån s.k. Källkritik.
– Det finns dock ändå en risk att man själv sväljer felaktigheter och spekulationer därför att de stämmer med ens åsikter i övrigt. Man bör alltid vara på sin vakt och skeptisk till vad som skrivs på internet.

– När man läser historia ska man veta att det nästan alltid är segraren/vinnaren som skriver historien och beskriver världen och därmed ”sanningen”.

– ”Jag är sanningen och livet” sa Jesus ”sanningen ska göra er fria”. Man kan fundera över vad han menade att man blir fri ifrån. Kanske var det ”världens” lögner som man inte behövde känna sig bunden och begränsad av när man funnit Jesus som är sanningen.

– Att vara sann mot sig själv kan innebära att varken tro mer om sig själv än man bör och samtidigt se att man duger som man är.
– Sociala medier ger bilder av att livet måste vara på ett visst sätt t.ex. alla ska träna, må bra och vara snygga. Man vill då gärna själv vara som alla andra.

– Ju mer man ljuger desto mer begränsad blir man. Har man börjat ljuga har man snart svårt att hålla reda på vad man sagt. Bättre då att alltid tala sanning så slipper man tänka efter vad man sagt i olika situationer

– Rykten och skitsnack förekommer nog ganska ofta. Om man inte vet varför någon gör som den gör är det lätt att börja spekulera och vips har spekulationen förvandlats till en ”sanning”.

– Vi människor har ett behov av att förenkla. Det upplevs jobbigt att se alla perspektiv. Det är lättare om allt är svart eller vitt. Det är lätt att sätta in andra i ”boxar”. Vi har en begränsad bild av människor. Mycket är oftast mer komplext än vad det först verkar vara.

– Att prata med varandra istället för om varandra är en bra regel. Man vill ju lita på folk. Har man inte tillit till andra och vad de säger så blir det väldigt konstiga relationer. Det är nog bättre att vara lite godtrogen mot andra och bli besviken om man upp-täcker att någon har ljugit. Risken är ju annars att man blir cynisk.

– Kan sanningen bli brutal? Det är inte lätt att alltid säga sanningen. Man kan såra, skapa konflikter om man inte handskas barmhärtigt med sanningen.
Man ska ändå inte dölja den. Bättre att vara ärlig fast man inte alltid tänker så. Ärliga klimat är bäst.

– De som är klimatförnekare eller de som förnekar förintelsen? Har de slutat lyssna på sanningen eller orkar de inte ta in det svåra?
Visst är det så att man har svårt att tro på vissa saker fast man sett dem. Man vill inte att det som vi såg på vår studieresa till Auschwitz och Birkenau ska ha hänt. Det var så otroligt grymt. Man vet inte alltid vad förnekarna tror egentligen. De har kanske ekonomiska eller politiska avsikter med sin åsikt.

– När det gäller predikan och förkunnelse händer det att man ibland ”sväljer” felaktigheter. Det kan kanske lätt bli så nät det kritiska filtret tas bort i det sammanhanget. Det är ju skönt att inte vara kritisk. Man behöver nog begrunda det man ser och hör men man behöver kanske inte vara kritisk mot småsaker. Att ha fokus på Jesus är viktigast! Förr var t.ex. syndakatalogen ”sanning”, men inte alls så idag.
Bibeln är ju dock fortfarande sann.

– Ibland när ens kristna tro och dess sanningar blir ifrågasatt kan man tänka att andra har nog missat något. Vetenskapen kommer ständigt med nya rön som ibland omkullkastar det som tidigare var en sanning.

 

De sjungande stenarna / – ett projekt gjort med hjärtat

Det är gnosjöbon, företagaren och sökaren mitt i livet, Bill Friman, som står bakom ett projekt han kallar ”De sjungande stenarna” och St. Agnes kapell.
-Det är gjort med stort hjärta, säger Bill.
Platsen finns på Parkgatan i Gnosjö, en tomt som Bill äger bredvid det företag han driver tillsammans med sina bröder.

Bill kom till Gnosjö som 9-åring 1979 från Skåne och mötte då en kultur av mer kyrklighet, där läraren bad bordsbön i samband med skolmåltiden. Han gick på UV-scout som många andra ungdomar i Gnosjö och döptes i samband med konfirmationen i Svenska kyrkan som 14-åring. Där finns han med som medlem idag. Han var aldrig direkt intresserad av andliga frågor, men så kom vändpunkten 2011. Han blev då sjukskriven under ett år för stressrelaterad utbrändhet. Under det året hände något och Bill fick intresse för andligheten och började tänka efter vad livet handlar om. Han började meditera under sjukskrivnings-perioden och läste en del litteratur kring meditation. Bill ser sig idag som en sökare i andliga frågor och söker gärna upp kyrkorum på sina resor för en tids meditation, men är själv inte aktiv i någon kyrka.

År 2011 började en resa för Bill, en väg som han inte riktigt har kunnat styra över själv och som fortfarande pågår. Det fanns inget direkt syfte eller mål med resan, men han känner att det redan från början och fram till idag har varit helt rätt . På tomten som Bill köpte fanns en byggnad som tidigare fungerat som förråd. Den är nu renoverad till ett kapell och kallas St. Agnes kapell. Namnet kommer av ett katolskt helgon.
Det är ett kapell dit man kan gå för att få känna ro, meditera, lyssna till andlig musik och bara få vara. En plats att fundera kring livets frågor i allt vårt sökande idag som människor. Det finns också möjlighet att låna kapellet till mindre samlingar av olika karaktärer.

Kapellet har i grunden en kristen kultur med all sin inredning och konst. Det är alltså inget mångreligiöst kapell, utan det är den kristna traditionen som fått forma kapellet. Inredningen är inköpt i olika antikaffärer i Europa och från secondhandaffärer, en del är också gåvor som Bill har fått från gamla missionshus.

I Nyköping hade Bill en farbror, Alfred Friman som hade skapat en konstinstallation år 2000, ”De sjungande stenarna” vid prästgården Wreta gård utanför Nyköping. Då Alfred skulle sälja gården var först tanken att konstinstallationen skulle följa med till Österlen, men så blev det inte. Istället blev tomten i Gnosjö jämte kapellet en lämplig plats för ”De sjungande stenarna”. Dit kan man komma för en stunds ro och meditation. Stenarna, som är ca 3,5 meter höga granitblock, med kända psalmer och andliga sånger inhuggna i originaltext.
Bill berättar att projektet kommer att växa vidare med att bygga upp en webbsida, ge ut en cd-skiva, sätta upp högtalare med sångerna i parken m.m.

– Det finns väl alltid de som tycker att man inte är klok. Det är ju inget man tjänar pengar på eller kan tävla i framgång med, men detta har andra värden, säger Bill. Ett projekt som många kanske har svårt att förstå, men samtidigt har han fått många positiva reaktioner i samhället. För Bill är det ett projekt gjort med hjärtat!
/ text: Bo Zandén